Vad gör Markus Minnesfond?

Vi hedrar det fina minnet av Markus liv

Vi ser till att uppfylla hans önskemål om att stötta Cancerforskningen och andra unga cancerdrabbade

Vi ser till att uppfylla Markus önskemål om att stötta ungdomar och ungdomssektionen i fotbollsklubben BK Sport

 

Bli givare till Markus minnesfond 

Genom att bli månatlig givare stöttar du de ovanstående verksamheterna i Markus minnesfond. Du kan även ge ditt bidrag vid enstaka tillfällen

Du bidrar till forskningen
 
Du stödjer Unga cancersjukas kamp 

Du stödjer ungdomsverksamheten i Markus moderklubb BK Sport