TeamMA No4

TeamMA No4  kommer långsiktigt jobba med att hjälpa ungdomssektionen i fotbollsklubben BK Sport.  Vi är idag några välutbildade ledare med god rutin gällande ledande av ungdomsspelare. Vi söker idag ett par spelare från BK Sport i åldrarna 16 år tom 19 år som är intresserade av hänga på och få en bra erfarenhet och utbildning. Skicka in ett sms eller mail till våra kontaktuppgifter.

Stipendie

Årligt Stipendie utdelas till ungdomspelare i BK Sport U16-U19 lag.


Fotbolls kamper

Arrangemang av fotbolls kamper i samarbete med 

BK Sport

Ungdomssatsning

Erbjuda stöttning utbildningsmässigt och ekonomiskt till BK sports Ungdomssatsning